Ratownictwo medyczne

W SAFETY oferujemy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa medycznego na różnym poziomie zaawansowania i adekwatnie do indywidualnych potrzeb klientów. Obok wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych szkoleniowców, realizujemy także ćwiczenia praktyczne. Co więcej, na życzenie klienta możemy przeprowadzić je także w nietypowym miejscu, na przykład na terenie zakładu pracy, co dodatkowo ułatwi nam zwizualizowanie warunków i potencjalnych utrudnień bądź zagrożeń w trakcie przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Kurs pierwszej pomocy dla firm przewiduje kompleksowe przeszkolenie z wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia: zawału serca, oparzeń i zranień, złamań, ataku epilepsji i innych. Pracujemy w trybie team building, co oznacza, że nasze kursy są nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności, lecz także doskonale integrują zespół. Dowiedz się więcej.

Ochrona p-poz

Przeprowadzamy profesjonalne i fachowo opracowane szkolenia przeciwpożarowe dla firm. Nasi eksperci omawiają takie zagadnienia, jak m.in. prawidłowa ochrona PPOŻ w zakładzie pracy, reagowanie na zauważenie ognia czy zasady postępowania na wypadek ewakuacji. Jednym z elementów naszych kursów jest próbna ewakuacja, podczas której uczestnicy mają szansę przećwiczyć zasady omawiane podczas szkoleń.

W każdej firmie powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Zajmujemy się profesjonalnym opracowywaniem tych dokumentów dla przedsiębiorstw z różnych sektorów i branż. We wszystkich obiektach, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z wykorzystaniem substancji mogących wytwarzać mieszaniny wybuchowe, niezbędna jest ocena zagrożenia wybuchem. Oferujemy kompleksową obsługę dla firm związaną z ochroną przeciwpożarową.

BHP

Polskie prawo wymaga, aby każda osoba podejmująca pracę, została przeszkolona w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako wyspecjalizowana firma przeprowadzany szkolenia BHP dla pracowników, wstępne, okresowe i w ramach indywidualnych wymagań klientów. Prowadzimy także kursy BHP dla pracodawców i wyznaczonych przez nich przedstawicieli kadry zarządzającej. Nasza obsługa obejmuje także audyty, opracowywanie instrukcji, sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, doradztwo, a także udział w dochodzeniach powypadkowych i reprezentowanie klientów podczas inspekcji organów kontrolnych.

Każda firma posiada inną specyfikę pracy oraz inne ryzyko zawodowe. Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe dla wszystkich typów stanowisk. Podczas kursów omawiamy m.in. zagrożenia podczas obsługi maszyn i urządzeń, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, czynniki niebezpieczne i szkodliwe, przepisy prawne czy sposoby reagowania.

Kontakt