Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zakres usług

Prowadzimy szkolenia BHP w ramach indywidualnych wymagań klienta.
W ramach służby BHP i realizacji jednorazowych zleceń wykonujemy między innymi:

 • Audyty stanu bhp w firmie,
 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP,
 • Opracowania oceny ryzyka zawodowego,
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • Opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • Reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontrolnych m.in. Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do wymogów bhp,
  warunków szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia,
 • Organizacja szkoleń z innego zakresu wynikających z indywidualnych potrzeb klienta.

Szkolenia

Proponujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Polskie prawo rozdziela szkolenia na dwa rodzaje:

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenia okresowe.
Szkolenia wstępne BHP organizuje są przed dopuszczeniem każdego pracownika do pracy. Dostarczają one pracownikowi wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania pracy. Szkolenia przeprowadza się uwzględniając wymagania przepisów jak i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na danych stanowiskach pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieprzeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ma również obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych. Szkolenie okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pozwalają pracownikom uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bhp.

Ocena ryzyka zawodowego

W wielu małych przedsiębiorstwach nie występują liczne zagrożenia i przeważnie można je łatwo zidentyfikować.
Warto zlecić wykonanie oceny ryzyka zawodowego specjalistom, aby mieć pewność, że wszystkie zagrożenia zostały odpowiednio zidentyfikowane.

Jakie informacjie potrzebnych są do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego?

 • Jakie istenieją w firmie stanowiska pracy?
 • Jakie osoby pracują na tych stanowiskach?
 • Jakie zadania czy procesy technologiczne wykonują pracownicy?
 • Jakie są już zidentyfikowane zagrożenia oraz możliwe skutki ich wystąpienia?
 • Jakie wykorzystuje się na stanowiskach pracy maszyny, narzędzia oraz materiały?
 • Jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas obsługi użytkowanych maszyn i urządzeń?
 • Jakie stosowane są na stanowiskach pracy środki ochrony zbiorowej i indywidualnej?
 • Jakie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe występują na stanowiskach pracy?
 • Jakie są przepisy prawne i normy dotyczące występujących w przedsiębiorstwie stanowisk pracy?
 • Jakie są wyniki pomiarów czynników szkodliwych?
 • Co wynika z dotychczasowej dokumentacji dot. wypadków przy pracy, (jeśli do takich doszło) i chorób zawodowych?