Próbna ewakuacja

Coraz więcej pracodawców poza szkoleniem ppoż decyduje się także na ćwiczenia ewakuacyjne. W ramach tej usługi wliczona jest korespondencja z Państwową Strażą Pożarną, szkolenia dla osób, które odpowiedzialne są za cały obiekt, a także dla zatrudnionych w nim pracowników.

Jednak to nie wszystko, ponieważ próbna ewakuacja obejmuje także zaznajomienie uczestników z różnymi niezbędnymi procedurami, a także IBP czyli Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Sporządzamy również protokół z przeprowadzonej w ramach ćwiczeń ewakuacji, jak i wydajemy zalecenia zgodne z przepisami ochrony przeciwpożarowej.

Tak przeprowadzone szkolenie ppoż pozwala zwizualizować pracownikom, jak sygnalizowany jest ogień w poszczególnych miejscach oraz do którego wyjścia powinni się oni udać. Taka symulacja powinna zostać przeprowadzona w sposób nagły i niespodziewany. Dzięki czemu pracownicy będą zachowywać się tak, jakby zachowali się w przypadku pojawienia prawdziwego ognia.

Firmy korzystające z naszych usług mogą również zdecydować się na nadzór inspektora ppoż, który będzie odpowiedzialny za pilnowanie terminów i kontroli całego budynku oraz znajdującego się w nim sprzętu. Zajmie się on również prowadzeniem dokumentacji oraz organizacją sprawdzającą umiejętność szybkiego opuszczenia miejsca pożaru.