Szkolenia BHP

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy muszą być przeprowadzane co 3, 5 lub 6 lat. Natomiast w przypadku miejsc szczególnie niebezpiecznych, taki kurs bhp należy przeprowadzać co roku.

Szkolenie wstępne bhp powinna przejść każda osoba rozpoczynająca pracę na danym stanowisku, ponieważ podczas niego zapozna się ona z obowiązującymi w danym zakładzie zasadami oraz obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Osoba, która nie została przeszkolona w tym zakresie nie powinna zostać dopuszczona do wykonywania obowiązków.

Warto zauważyć, że ze względu na konieczność powtarzania tego typu kursów dzielą się one na:

1. Wstępne: czyli te, które osoba musi przejść jeszcze przed objęciem stanowiska w danej firmie.

2. Okresowe: mają na celu przypomnienie zatrudnionym osobom o normach panujących w danym przedsiębiorstwie. Co więcej często poruszane są na nich aktualności i zmiany, które zostały wprowadzone w obowiązujących przepisach.

Naszą ofertę kierujemy zarówno dla małych, jaki dużych firm. Świadczymy je również w formie zleceń jednorazowych, które obejmują nie tylko szkolenie bhp dla pracodawców, ale również ocenę ryzyka zawodowego, organizację wielu innych kursów obejmujących inne dziedziny oraz tworzenie instrukcji bezpieczeństwa.