Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm

W każdej firmie powinni znaleźć się pracownicy posiadający uprawnienia i odpowiednie umiejętności do udzielania pierwszej pomocy. W ten sposób w razie potrzeby będą wiedziały one jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację lub opatrzyć ranę.

Kurs pomocy przedmedycznej organizowany przez naszą firmę przeprowadzany jest na różnych poziomach zaawansowania. Takie szkolenie obejmuje 3 bloki tematyczne, wśród których znajduje się część teoretyczna, pokaz, a także ćwiczenia indywidualne i grupowe dla uczestników.

Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi pozwala dużo lepiej zapamiętać poznany materiał oraz wykorzystać go w praktyce. To właśnie dlatego organizowane przez nas kursy są tak skuteczne.

Szkolenie z pierwszej pomocy poza wykonywaniem resuscytacji krążeniowo – oddechowej, obejmuje również urazy, takie jak zawał mięśnia sercowego, oparzenia, złamania, a także atak padaczki i wielu innych. Dzięki nim pracownicy dowiadują się jak zachować się w określonych sytuacjach i jak pomóc poszkodowanym.

Prowadzone przez nas szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników oparte jest na prezentacji, ale również na filmikach, za pomocą których łatwiej jest przyswoić dany materiał oraz wyobrazić sobie daną sytuację.