Ratownictwo medyczne

ratownictwo medyczne

Wraz z nowelizacją Kodeksu Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz.1460) każdy pracodawca został zobligowany do wyznaczenia w swoim zakładzie pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz przeszkolenia ich w tym zakresie.

Wychodząc Państwu naprzeciw oferujemy szkolenia na różnym poziomie zaawansowania w zależności od indywidualnych potrzeb. Dzięki nam mogą Państwo skorzystać z profesjonalnych szkoleń, które są prowadzone w sposób niespotykany do tej pory na rynku szkoleń ( część teoretyczna, pokaz oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe) dzięki czemu nasze szkolenia są niezwykle skuteczne.
Dzięki nam pracownicy Państwa firmy nie tylko zyskają świadomość ale też umiejętności postępowania w momencie zagrożenia życia i zdrowia. Motywujemy do działania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Prowadząc szkolenia bazujemy na doświadczeniach zdobytych podczas zagranicznych praktyk, korzystamy nie tylko z prezentacji ale też z filmików szkoleniowych, które bardziej się udzielają szkolonym osobą.

program szkoleń

Każdy z uczestników otrzymuje na własność istotne dla ratowania życia schematy postępowania podczas prowadzenia Resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Rozumiemy, iż Państwa oczekiwania są zróżnicowane dlatego proponujemy Państwu różne formy nauki Pierwszej Pomocy. Jeżeli chcą Państwo aby szkolenie odbyło się w nietypowym miejscu lub ma mieć innowacyjne, nowatorskie elementy jesteśmy otwarci na propozycje i gotowi do realizacji.
Podczas kursu pracownicy zostaną przeszkoleni z zasad wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowania w stanach zagrożenia życia takich jak np.:

  • zawał mięśnia sercowego
  • oparzenia, zranienia
  • złamania
  • padaczki i innych.
Team Building – to najnowsza metoda edukacji oraz integracji pracowników.
Na życzenie pracodawcy dostosowujemy miejsce szkolenia, rozbudowujemy klasyczną formę szklenia o ćwiczenia w terenie.
Scenariusze oraz symulacje wypadków przeprowadzamy w warunkach zbliżonych do panujących w miejscu pracy.

Pracownicy zostaną przeszkoleniu z zasad udzielania Pierwszej Pomocy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Nasi instruktorzy przeszkolą pracowników nie tylko z zasad udzielania Pierwszej Pomocy ale również zasad pracy w zespole które jest kluczowe podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Dużą zaletą jest podsiadanie znaczącego doświadczenia praktycznego oraz multum zdarzeń realnych przy których brali aktywny udział, jak i licznych ćwiczeniach nie tylko na terenie Polski.

team building

Team Building to najnowsza metoda edukacji oraz integracji pracowników.
Na życzenie pracodawcy dostosowujemy miejsce szkolenia, rozbudowujemy klasyczną formę szklenia o ćwiczenia w terenie.
Scenariusze oraz symulacje wypadków przeprowadzamy w warunkach zbliżonych do panujących w miejscu pracy.

Pracownicy zostaną przeszkoleniu z zasad udzielania Pierwszej Pomocy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Nasi instruktorzy przeszkolą pracowników nie tylko z zasad udzielania Pierwszej Pomocy ale również zasad pracy w zespole które jest kluczowe podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Dużą zaletą jest podsiadanie znaczącego doświadczenia praktycznego oraz multum zdarzeń realnych przy których brali aktywny udział, jak i licznych ćwiczeniach nie tylko na terenie Polski.

rodzaje szkoleń

Oferujemy Państwu szkolenia pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy na różnych poziomach:

  • szkolenie BLS (2h teoria 3h praktyk po 45min)
  • szkolenie BLS + AED (2h teoria 4h praktyk po 45min)
  • szkolenie rozszerzone BLS (8h teoria 3h praktyk po 45min)
  • szkolenie rozszerzone BLS + AED (8h teoria 4h praktyk po 45min)
Każdą grupę odbiorców traktujemy indywidualnie, plan szkolenia oraz jego przebieg dostosowujemy do wieku odbiorców oraz zagrożeń jakie występują w miejscu wykonywania pracy oraz oczekiwań zamawiającego.

Szkolenia przeprowadzone jest w oparciu o aktualne wytyczneEuropejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Każde szkolenia przeprowadzone jest przez wykwalifikowanego ratownika medycznego lub lekarza medycyny ratunkowej i zakończone jest wydaniem stosownego zaświadczenia.

zabezpieczenia medyczne

Oferujemy zabezpieczenie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz integracyjnych pod względem medycznym i nie tylko.

Organizator imprezy masowej zobowiązany jest do zabezpieczenia imprezy pod kątem Pierwszej Pomocy dla osób w niej uczestniczących.
Zapewniamy Państwu profesjonalną pomoc w zabezpieczeniu medycznym imprez integracyjnych, sportowych, festynów, wydarzeń kulturalnych itp.
Posiadamy niezbędny sprzęt przenośny, który pozwala na szybkie dotarcie do uczestników przez mobilne patrole ratowników.

Podstawy prawne

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy w 2009 r. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1460), które zobowiązuje pracodawcę do wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewniania ich przeszkolenia w tym zakresie.

Zgodnie z Art. 2091. § 1. "Pracodawca jest zobowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników..."