Team building - szkolenie w terenie

Doskonale wiemy, że sama teoria nie wystarczy żeby odpowiednio zachować się w sytuacji zagrożenia. W związku z tym prowadzone przez nas szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników łączą teorię z praktyką.

Przeprowadzamy je metodą Team building, która nie tylko uczy, ale również pomaga w integracji zatrudnionych w danej firmie osób. To pracodawca wybiera miejsce, w którym ma odbyć się takie szkolenie, najczęściej są to ćwiczenia w terenie.

Najczęściej symulacje wypadków przeprowadzamy w miejscach, w których panują warunki podobne do tych, które są w miejscu pracy. Takie rozwiązanie pozwala uczestnikom podczas kursu poczuć się jak w przypadku autentycznego zdarzenia. W ten sposób w razie prawdziwego wypadku powinno być im dużo łatwiej wykorzystać wiedzę praktyczną.

Celem organizowanych przez nas ćwiczeń w terenie jest także wzajemna współpraca osób zatrudnionych. Taki sposób nie tylko integruje, ale również uczy wspólnego działania i wzajemnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzone przez nas szkolenia bazują na podstawie bieżących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, dzięki czemu uczestnicy mogą mieć pewność, że przekazywane im materiały pochodzą ze sprawdzonego i wiarygodnego źródła.